Pamācība kā nemaksāt par iebraukšanu Jūrmalā

Š.g. 13. jūnijā kļuva zināms, ka Rīgas apgabaltiesa par nepamatotu atzinusi Jūrmalas pašvaldības policijas izrakstītos sodus 3850 eiro apmērā par iebraukšanu Jūrmalā bez biļetes.

Rīgas apgabaltiesa atcēla 76 no 77 piemērotajiem sodiem, pamatojot savu lēmumu ar Jūrmalas pašvaldības policijas pārāk lēno darbu. Attaisnotā autovadītāja Santa, kas vienlaikus ir arī Jūrmalas iedzīvotāja paziņojumus par soda apmaksu no pašvaldības policijas saņēma vien 5 mēnešus pēc pārkāpuma fiksēšanas fakta.

Policija par katru pārkāpumu Santai bija piemērojusi sodu 50 eiro apmērā, kas pareizinot ar 77 arī veidoja milzīgo summu – 3850 eiro apmērā. Tiesa norādīja ka novēloti piemēroti sodi nesasniedz Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto mērķi – atturēt personu no atkārtotu pārkāpumu izdarīšanas un mēs varam tikai piekrist šādam tiesas spriedumam. Tiesas ieskatā par pamatotu ir uzskatāms tikai pirmais sods – 50 eur apmērā, jo nezināšana vai aizmāršība neatbrīvo no atbildības. Tajā pašā laikā aizstāvība arī norādīja, ka soda piemērošana tikai 5 mēnešus vēlāk nav attaisnojama ar Jūrmalas pašvaldības policijas kapacitātes trūkumu un nav samērīga.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju 2017. gadā no aprīļa līdz septembrim dienā Jūrmalā bez biļetes iebrauca vairāk kā 100 autovadītāji. Šeit uzreiz rodas jautājums, cik labi izskaidrota ir caurlaižu sistēma pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, jo 100 ir ļoti ievērojams skaits, turklāt daļa no tiem iespējams ir ārzemnieki.

Viela pārdomām – esiet drosmīgi – drosme atmaksājas

Svarīgi piebilst, ka par līdzīgiem pārkāpumiem rajona tiesās ir vērsušies daudzi autovadītāji un ir zināms, ka vismaz 40 no viņiem ir zaudējuši. Pēc zaudējuma viņi meta plinti krūmos un nepārsūdzēja lietu apgabala tiesā. Kā redzams no Santas veiksmīgās pieredzes atkāpšanās no savu tiesību aizsardzības šiem autovadītājiem nav atmaksājusies.

Labā ziņa – visi pārkāpēji var pārsūdzēt piemērotos sodus gan tiesā, gan apgabala tiesā. Jāņem gan vērā, ka katrs gadījums ir individuāls un Santas gadījumā par labu viņai spēlēja divi apstākļi: a) soda kvītis tika atsūtītas pēc 5 mēnešiem, b) viņa bija Jūrmalas iedzīvotāja.

Labākais, ko valsts šajā gadījumā varētu izdarīt ir atcelt Jūrmalas pašvaldības saistošos noteikumus, kas uzliek par pienākumu maksāt par iebraukšanu pašvaldības teritorijā. Sekojot šādai shēmai arī citām pašvaldībām vajadzētu apsvērt maksas par iebraukšanu pilsētā ieviešanu un beigās visa Latvija būtu sadalīta daudzās mazās karalistēs, kur katras pašvaldības vadītājs ir mazs ķēniņš, bet to mēs nevēlamies.

Tiem, kas šobrīd vēl pārvietojas ar sabiedrisko transportu vai citiem piederošu transporta līdzekli nevajadzētu sabīties no Jūrmalas pašvaldības rīcības. Ja plānojat pārskatāmā nākotnē iegādāties automašīnu, izlasiet rakstu par auto izvēli. Ņemiet vērā, ka ar auto iegādi izdevumi tikai sākas un ir obligāti jāizvērtē, cik dārgu transporta līdzekli šobrīd varat atļauties.